Movens

Z ponad 20 komponentów w mieszance TerraCottem, niektóre są przewidziane do zużycia podczas początkowej fazy rozwoju roślin inne mają długotrwałe działanie (spowolnione nawozy i hydroabsorbenty). W mieszance hydroabsorbentów są takie, których efektywny "cykl życia" trwa 8 lat.

Całkowite odżywienie rośliny jest zapewnione przez TerraCottem przez pierwszy rok po zastosowaniu dla drzew, krzewów i roślin doniczkowych. Dla produkcji warzywnej, terenów sportowych i innych specjalistycznych zastosowań (szkółkarstwo itp.), gdzie warzywa lub trawa podbudowane elementami nawozowymi są zbierane, nawozy powinny być dodawane zgodnie ze standardowymi zaleceniami.

Bez żadnego wyjątku wszystkie rodzaje nawozów mogą być aplikowane razem z TerraCottem.

Testy odpowiadające najwyższym międzynarodowym standardom wykazały, że TerraCottem nie jest toksyczne. Produkt nie oddziaływuje niekorzystnie ani na organizmy lądowe ani wodne, nie zanieczyszcza gleby, wód powierzchniowych i roślin.

TerraCottem zamarza przy temperaturze -2°C, a więc nie działają na niego przygruntowe przymrozki. Zamarzanie produktu nie ma ujemnego efektu na glebę czy na rośliny. Ponieważ TerraCottem zamarza wolniej niż woda w glebie, woda w glebie z TerraCottem jest osiągalna dla roślin przy niższych temperaturach i przez dłuższy czas, wydłużając okres wegetacji o kilka tygodni.

Większość pestycydów i herbicydów może być stosowana bez wahania, jako że ich wysoka molekularna masa nie może penetrować struktury hydroabsorbentów.

Hydroabsorbenty w TerraCottem zostały wybrane, poza innymi zaletami, właśnie ze względu na ich zdolność absorbowania, zatrzymywania i udostępniania wody korzeniom roślin. Substancje zatrzymujące wodę zawarte w TerraCottem mają taką zdolność absorbcyjną, która pozwala korzeniom roślin przejąć wodę na życzenie, zapewniając jednocześnie, że hydrożele pozostaną wilgotne przez długi okres i nie są wysuszane przez otaczającą glebę.