Movens

Z ponad 20 komponentów w mieszance TerraCottem, niektóre są przewidziane do zużycia podczas początkowej fazy rozwoju roślin inne mają długotrwałe działanie (spowolnione nawozy i hydroabsorbenty). W mieszance hydroabsorbentów są takie, których efektywny "cykl życia" trwa 8 lat.

Większość składników TerraCottem dezintegruje się całkowicie pod koniec swego życia, pozostałe rozkładają się na małe obojętne cząstki. Ważną cechą jest to, że TerraCottem poprawia stan gleby na tyle skutecznie, że po kilku latach to nie samo TerraCottem ani pozostające w glebie składniki są istotne, lecz ogólna synergia wszystkich zachodzących w glebie procesów. To oznacza, że niezależnie od upływu czasu, ziemia nawożona TerraCottem będzie zawsze lepsza od nienawożonej.