Terracottem – Hydrożel i Nawóz Wieloskładnikowy

Wiodąca technologia odżywiania roślin

TerraCottem ® - hydrożel i nawóz wieloskładnikowy

Hydrożel i Nawóz TerraCottem® jest prawnie zastrzeżoną mieszaniną ponad dwudziestu składników z czterech grup, które wspomagają procesy wzrostu rośliny i działają ze sobą synergicznie:

Polimery hydroabsorbujące to różne rodzaje organicznych „żelków”, które w mokro-suchych cyklach magazynują ↔ oddają ↔ magazynują ↔ oddają wodę (wraz ze składnikami odżywczymi) korzeniom włośnikowym rośliny.

Rozpuszczalne nawozy mineralne NPK oraz mikroelementy są niezbędne w początkowej fazie wzrostu rośliny.

Dowiedz się więcej

Działa w strefie korzeniowej i musi być dobrze wymieszane z glebą

Aktywuje się z chwilą podlania rośliny. Polimery absorbują wodę i nawozy

Składniki wspomagają wzrost korzeni włosowatych rośliny. Naczynia włosowate wnikają w polimery i pobierają potrzebne ilości wody

Zastosowania

Sadzenie i przesadzanie drzew i krzewów:

Daj swoim roślinom szansę na zdrowe i bezpieczny wzrost… O wiele bardziej pracochłonne i kosztowne jest wykonanie nowego nasadzenia drzewa czy krzewu niż podjęcie koniecznych roków w momencie sadzenia. Niezależnie od tego, czy jest to sadzonka czy już ukształtowana roślina, TerraCottem zwiększa współczynnik przeżywalności drzewa, przesypiesz wzrost roślin, zwiększa odporność na stres braku wody. Dodatkowo Terracottem umożliwia wzrost roślin na glebach zdegradowanych, zasolonych czy w inny sposób zanieczyszczonych.

Sadzenie i przesadzanie drzew i krzewów:

Technologia ulepszania gleby za pomocą TerraCottem zapewnia, że ​​rośliny i kwiaty wyglądają oszałamiająco przez cały sezon. Rośliny posadzone w ziemi zawierającej Teracottem charakteryzują się wydłużonym okresem kwitnienia, silniejszym wzrostem oraz zwiększonym kwiatostanem roślin. Dodatkowo dzięki Terracottem możemy zredukować częstotliwość podlewania o 50 % i uzyskać większą odporność roślin na suszę.

Klomby kwiatowe - kwietniki

Sadzenie roślin przy użyciu technologii TerraCottem to metoda oszczędności kosztów, wody i siły roboczej,
dowiedz się więcej

Referencje

Daj swoim roślinom szansę na zdrowy i bezpieczny wzrost