Slide Lawa wulkaniczna Materiał nośnikowy Nawozy startowe Hydrożel - polimery

Slide Lawa
wulkaniczna
Hydrożel -
polimery
Nawozy
startowe
Materiał
nośnikowyHydrożel TerraCottem

Mieszanka TerraCottem® opracowana została przez belgijskiego prof. Willema Van Cotthema na Uniwersytecie w Gandawie, tworzy ją ponad 20 składników z 4 grup:

Synergiczne działanie hydrożelu TerraCottem

Synergiczne działanie

Wszystkie ww. składniki tworzą unikalną mieszankę i w sposób synergiczny (wzajemnie wzmacniający się) bardzo korzystnie wpływają na proces wzrostu rośliny.

Zalety stosowania TerraCottem

Zalety stosowania TerraCottem

Hydrożel z nawozem wieloskładnikowym TerraCottem zaleca się stosować podczas sadzenia roślin, siania nasion lub renowacji zieleni. Dzięki mieszance TerraCottem gleba zwiększa zdolność magazynowania wody, jest lepiej napowietrzona i optymalnie gospodaruje substancjami odżywczymi. Dodatkowo poprawia się jej aktywność mikrobiologiczna. Hydrożel TerraCottem wpływa na lepszy rozwój systemu korzeniowego, poprawia ukorzenianie roślin oraz znacząco polepsza ich wzrost i zdolność do przeżycia w niesprzyjających warunkach klimatycznych. TerraCottem pozwala na zmniejszenie wielkości i częstotliwości podlewania roślin (od 40% do 75%) oraz ich nawożenia (o ok. 60%). Jednorazowa dawka TerraCottem zmieszana z ziemią jest wszystkim, czego potrzebuje roślina by bujnie rosnąć, pięknie kwitnąć i dorodnie owocować.

Dzięki TerraCottem:

  • Zwiększa się zdolność podłoża do magazynowania wody

  • Następuje szybszy i głębszy rozwój systemu korzeniowego roślin

  • Wzrasta aktywność mikrobiologiczna w glebie

  • Gleba staje się lepiej napowietrzona i spulchniona

  • Rośliny są mniej narażone na szok i stres z powodu braku wody

  • Wydłuża się okres kwitnienia i owocowania roślin

  • Redukuje się zużycie wody do podlewania nawet o 70%

  • Rośliny uodoparniają się na suszę i okresowe niedobory wody

  • Rośliny lepiej ukorzeniają się przy sadzeniu

  • Można ograniczyć nawożenie nawet o 60%

TerraCottem® działa w strefie korzeniowej i dlatego musi być zawsze równomiernie rozmieszane z glebą w obszarze, gdzie będzie rozwijał się system korzeniowy.
Powierzchnia zasiana lub obsadzona musi być bardzo obficie podlana, aby nasączyć produkt.

Wymieszaj dokładnie TerraCottem z ziemią
Podlej obficie roślinę aby uaktywnić TerraCottem

100 g TerraCottem® w suchej formie = 10 kg TerraCottem® w formie mokrej.

Skład mieszanki TerraCottem

Skała wulkaniczna 49%
Mieszanina polimerów hydroabsorbcyjnych 39%
Nawozy 11%
Azot 5%
Fosfor 1%
Potas 5%
Mikroelementy
Materiał organiczny 1%

Dostępne opakowania TerraCottem

20 g

7,99 zł

Kup Teraz

100 g

14,99 zł

Kup Teraz

600 g

69,99 zł

Kup Teraz

750 g

84,99 zł

Kup Teraz

5 kg

299,00 zł

Kup Teraz

10 kg

459,00 zł

Kup Teraz

20 kg

899,00 zł

Kup Teraz