FAQ

Czy preparat jest uniwersalny w stosunku do pH gleby i nadaje się do wszystkich gatunków roślin?


Tak, hydrożel TerraCottem® jest uniwersalnym preparatem, można go stosować w uprawie wszystkich gatunków roślin.

Jakie są efekty zastosowań w przypadku roślin cytrusowych?


Aktualnie w Kalifornii przeprowadzane są badania nad zastosowaniem TerraCottenu® w uprawie roślin cytrusowych. Wszystko wskazuje na to iż TerraCottem® zadziała pozytywnie także na tą grupę roślin, polepszając wzrost korzeni i części nadziemnych.

Jak wyglądają przyrosty biomasy w czasie działania produktu w glebie?


Działanie TerraCottenu® zależne jest w dużej mierze od klimatu, warunków zapewnionych w uprawie oraz samego uprawianego gatunku.

Czy preparat TerraCottem® jest obojętny dla środowiska? Co się z nim dzieje gdy przestaje działać? Czy ulega biodegradacji?


Preparat TerraCottem® jest nieszkodliwy dla środowiska. Po upływie 8 lat preparat przestaje działać. Wtedy też polimery przestają absorbować wodę, rozkładają się pod wpływem promieni słonecznych i stają się obojętne dla środowiska.

Czy w czasie suszy, po spadku wilgotności gleby poniżej pewnego poziomu preparat nie zaczyna wysysać dodatkowo wody z gleby odbierając ją roślinom?


Nie, TerraCottem® nie konkuruje z systemem korzeniowym o wodę.

Czy jest możliwość zastosowania preparatu na skarpach, w glebie pod trawniki umacniające brzegi zbiorników wodnych? Czy preparat nie będzie wymywany w razie wzrostu poziomu wody?


Tak, istnieje taka możliwość. TerraCottem® nie zostanie wypłukany. TerraCottem® powinien być dobrze wymieszany z glebą, wtedy też zadziała, nie należy stosować go po powierzchni gleby.