Blog


28.01.2020

Co to jest degradacja gleby?

Degradacja gleby to, zgodnie z definicją, ogół zjawisk i procesów, które zachodzą na skutek działalności sił przyrody lub człowieka, a które poprzez zmiany właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gleby prowadzą do pogorszenia jej jakości.


czytaj całość

14.01.2020

Jak sprawdzić pH gleby?

Odczyn pH wskazuje na stosunek jonów wodorowych (H+) do jonów wodorotlenkowych (OH-) w glebie. Jego poziom ustalamy w oparciu o skalę punktową w zakresie od 1 do 14 punktów pH.


czytaj całość
Page 1 Page 2 Page 3