Historia powstania TerraCottem

Historia powstania TerraCottem

W 1983 dr Willem Van Cotthem i zespół naukowców z Laboratorium Morfologii Rośliny, Systematyki i Ekologii na Uniwersytecie Ghent w Belgii rozpoczęli prowadzenie badań nad metodą, która umożliwiłaby wzrost roślin przy minimalnym dostępie do wody. W szczególności zespół ten skupił się nad szukaniem sposobów złagodzenia poważnej sytuacji panującej w suchych Sahelijskich krajach Afryki Zachodniej, gdzie wdzierająca się pustynia i nieustanna susza doprowadziły do powszechnej ekologicznej, ekonomicznej i społecznej ruiny.

Jedynie ponowne zalesianie piaszczystych i kamienistych gleb tamtejszymi gatunkami drzew i innymi roślinami sawanny, mogło przywrócić naturalną równowagę w regionie Sahel. Masywna konstrukcja tamy, która miała zmagazynować występujący tam niewielki deszcz, oraz wiercenie tysięcy studni, z których wypompowywano wodę, przynosiło znikome, lub żadne efekty w tworzeniu nowego, kompletnego pokładu roślinności w tym regionie.

Eksperymentując z dużą ilością różnorodnych materiałów, zespół z Ghent odkrył, że przez wymieszanie pewnego rodzaju hydroabsorbentu, odżywki oraz komponentu pobudzającego wzrost korzenia, można pozyskać związek nadający glebie szczególnych właściwości, dający jednocześnie gwałtowne i szybkie skutki.

Arbole, Burkina Faso (1988): Rodzime drzewa posadzone z mieszanką TerraCottem tuż przed porą deszczową

Arbole, Burkina Faso (1990): Dwa lata później

Arbole, Burkina Faso (1992): Cztery lata od zasadzenia drzew

Mieszanina TerraCottem® (TC) nie tylko znacząco polepszyła zdolność gleby do zatrzymania i dostarczenia roślinom wody i składników odżywczych, ale również podniosła produkcję biomasy i przyspieszyła ich wzrost.

Lata przeprowadzonych badań, zarówno w środkach laboratoryjnych, jak i w warunkach naturalnych przyniosły jednoznaczną konkluzję: nawet w najgorszych warunkach glebowych duża ilość tamtejszych gatunków drzew, traw, warzyw i ziół zakwitła, oddalając niszczącą wizję dalszego wdzierania się pustyni, deforestacji i postępującej erozji wiatru.

W poszukiwaniu sposobu dla zatrzymania nieprzerwanego cyklu degradacji środowiska i postępującego głodu w Afryce, zespół dr Van Cotthema odkrył narzędzie o zastosowaniu uniwersalnym, mającym większy zasięg niż by to sobie wyobrażali…

Zachęcony rezultatami osiągniętymi w Afryce współpracując z kolegami i naukowcami z uniwersytetów na całym świecie, dr Van Cotthem testował mieszaninę TerraCottem® w innych uprawach oraz klimacie. Wykorzystując zebrane dane z wszystkich przeprowadzonych eksperymentów, mieszanina TerraCottem® została udoskonalona i ulepszona, kładąc fundamenty pod jej zastosowanie w skali globalnej.

Przechodząc najśmielsze oczekiwania dr Van Cotthema i zespołu z Uniwersytetu Ghent, to, co rozpoczęło się jako projekt badawczy napędzany presją ekologiczną, środowiskową i społeczną w krajach słabo rozwiniętych, po dziesięciu latach pracy rozwinęło się w realne narzędzie stosowane przez dużą liczbę profesjonalistów z zakresu kształtowania krajobrazu, zalesiania, ogrodnictwa czy przygotowania muraw sportowych.

Badania i rozwój

Pracownicy naukowi firmy wraz z niezależnymi ośrodkami badawczymi prowadzą działania badawczo rozwojowe. Dzięki ich pracy technologia hydrożelu TerraCottem® jest obecnie wiodącą technologią w zakresie wzbogacania gleby.