Hydrożel to substancja, którą dodajemy do ziemi (najczęściej w trakcie sadzenia roślin), która pomaga w utrzymywaniu wilgoci w glebie. Dzięki jego zastosowaniu możemy rzadziej podlewać nasze rośliny, które będą miały nadal stały dostęp do wody. To z kolei przekłada się bezpośrednio na lepszy wzrost oraz bardziej obfite plonowanie czy kwitnienie.

Co to jest hydrożel?

Hydrożel (inaczej agrożel, superabsorbent) to, z definicji, nierozpuszczalne, usieciowane i wielocząsteczkowe polimery, które charakteryzują się sorpcją kationów oraz zdolnością pochłaniania wody. Ich obecność bezpośrednio wpływa na poprawę fizycznych właściwości gleby. Dla powszechnego użytku dostępne są pod postacią granulatu bądź proszku, który mieszamy z glebą przed posadzeniem rośliny.

Jak działa hydrożel?

Podczas dostarczania wody do gleby, czy to w sposób mechaniczny (podlewając rośliny), czy poprzez opady, hydrożel rozpoczyna jej absorpcję.

Polimery hydrożelu są w stanie powiększyć się nawet 600-krotnie!

Zmagazynowana woda jest z czasem stopniowo uwalniana z powrotem do gleby, dzięki czemu rośliny mają stałą wilgotność i dostęp do wody, nawet przy braku opadów.

Zalety stosowania hydrożelu

Po zastosowaniu hydrożelu, tj. zmieszaniu go z glebą, hydrożel w trakcie opadów lub podlewania będzie magazynował wodę, uwalniając ją stopniowo w czasie wolnym od dostarczania wody do gleby. Dzięki swoim właściwościom będzie magazynował nadmierne ilości wody, co zapobiegnie przelaniu naszych roślin, a w momencie występowania suszy będzie ją stopniowo uwalniał, co będzie miało bezpośredni wpływ na brak występowania przesuszania się roślin. Hydrożele są bardzo efektywne – rośliny są w stanie pobrać nawet 90 procent wody w nich zmagazynowanej.

Stosowanie hydrożelu ma bezpośrednie przełożenie na żywotność, kwitnienie, obfitość plonów czy ogólną kondycję roślin.

Dzięki jego stosowaniu:

  • zmniejszamy częstotliwość podlewania roślin,
  • zapewniamy roślinom stały dostęp do wilgoci, eliminując ryzyko wystąpienia stresu wodnego,
  • zapobiegamy przesiąkaniu wilgoci do głębszych warstw gleby,
  • zapobiegamy więdnięciu i usychaniu roślin,
  • poprawiamy żywotność i kondycję roślin.

Kiedy i jak stosujemy hydrożel?

Hydrożel najlepiej stosować:

  • na glebach lekkich,
  • tam, gdzie nie jest możliwe regularne nawadnianie gleby,
  • na obszarach występowania suszy glebowej
  • w miejscach, gdzie chcemy, aby nasze rośliny miały stały dostęp do wody.

Stosowanie hydrożelu jest bardzo proste – wystarczy wymieszać go z glebą w trakcie sadzenia roślin, na wysokości korzeniu. To ważne, aby był on wymieszany, a nie stanowił jedynie posypki na glebie już po posadzeniu. Drugą istotną kwestią jest przestrzeganie dawkowania hydrożelu. Producent na opakowaniu każdorazowo podaje zalecane dawki, w zależności od tego gdzie będzie używany. Przestrzeganie tych zasad zagwarantuje stuprocentową skuteczność hydrożelu.