Susza glebowa, według definicji, to inaczej niedobór dostępnej dla roślin wody, który występuje w następstwie suszy atmosferycznej (czyli długotrwałego okresu bez występowania opadów atmosferycznych bądź występowania opadów w niewystarczających ilościach). Jest to sytuacja, w której gleba nie jest w stanie zaspokoić potrzeb roślin na wodę.

Susza glebowa jest zatem sytuacją niezwykle groźną dla naszych roślin!

Jej następstwem jest również zamieranie życia mikrobiologicznego oraz występowanie reakcji fizykochemicznych w ryzosferze, co prowadzi nie tylko do niedoboru wody, ale również głodu fizjologicznego.

Występowanie suszy glebowej

Susza glebowa występuje szybciej oraz w większym nasileniu na glebach lekkich, piaszczystych i żwirowych, gdzie kapilary nie są głęboko ukształtowane. Na glebach ciężkich, dzięki przestworom kapilarnym, występowanie suszy jest opóźnione. Wspomniane przestwory uzupełniają niedobory wody dla korzeni z głębszych warstw.

Nagłe, obfite opady zazwyczaj wyrównują zasoby wody (choć nie zawsze, ale jest to temat na osobny artykuł), eliminując problem suszy glebowej, jednak co w przypadku, kiedy opady nie występują?

Na szczęście znamy sposoby zarówno na zapobieganie suszy glebowej (na określonych obszarach) oraz na doraźne radzenie sobie z nią.

Zapobieganie suszy glebowej

Aby zapobiegać występowaniu suszy glebowej powinniśmy już na etapie sadzenia roślin pomyśleć o zastosowaniu hydrożelu. Hydrożel posiada właściwości absorbujące wodę, dzięki czemu przy obfitszych opadach zmagazynuje ją, by następnie stopniowo uwalniać w okresach panującej suszy glebowej.


W celu zapobiegania jak i doraźnego radzenia sobie z suszą glebową stosujemy sztuczne nawadnianie. Założenie systemu nawadniania przed sadzeniem rozwiązuje problem całkowicie, jest to jednak rozwiązanie kosztowne. Oprócz tego możemy w samodzielny sposób nawadniać rośliny, pomagając im we wzroście i rozwoju w czasie suszy.

Dla niektórych roślin możemy zastosować również agrowłókninę bądź ściółkę, które zapobiegają nadmiernemu parowaniu wody z gleby, dzięki czemu w glebie zostaje jej więcej i na dłużej.