Hydrożel TerraCottem zamarza dopiero przy temperaturze -2°C, dlatego też nie ulega natychmiastowemu działaniu lekkich, nocnych przymrozków. Samo zamarzanie produktu nie ma szkodliwego wpływu ani na glebę, ani na rośliny.