Nie. Chociaż z zewnątrz mogą one wyglądać podobnie, ich struktura chemiczna może być bardzo różna. To właśnie struktura chemiczna wpływa na sposób wchłaniania, przechowywania i uwalniania zawartości, toksyczność, trwałość i przydatność do stosowania w uprawie roślin.