Rekultywacją gleby nazywamy działania, których celem jest przywrócenie wartości użytkowej zdewastowanej glebie.

Rekultywacja gleby

Rekultywacja zdewastowanej gleby

Glebę nazywamy zdewastowaną wówczas, gdy utraci ona całkowicie swoje wartości użytkowe. Dzieje się tak np. poprzez jej złą uprawę lub działalność przemysłową. Objawami zdewastowanej gleby jest przede wszystkim nadmierne przesuszenie oraz zagruzowanie, skażenie metalami ciężkimi oraz zasolenie. Ten typ gleby wymagać będzie specjalnego wzbogacenia oraz ochrony. W pierwszej kolejności dla takiej gleby powinniśmy dostarczyć niezbędnych, podstawowych związków mineralnych oraz substancji organicznej.

Rekultywacją będą wykonywane przez nas zabiegi, które mają za zadanie przywrócić glebie jej dawną wartość biologiczną.

Do zabiegów rekultywacji możemy zaliczyć:

  • kształtowanie terenu – w tym zasypywanie wyrobisk, wyrównywanie powstałych hałd oraz doprowadzenie do stanu, w którym ilość powietrza i wody zawartych w glebie będzie wystarczająca do wzrostu roślin,
  • neutralizacja szkodliwych środków – w przypadku występowania wspomnianych metali ciężkich powinniśmy doprowadzić glebę do stanu, w którym zawarte w niej szkodliwe substancje nie będą już groźne dla wzrostu roślin i życia organizmów glebowych,
  • nawożenie – nawozić glebę możemy używając nawozów mineralnych, organicznych i zielonych. W tym zakresie warto również zadbać o przyszłość podłoża, dodając do gleby hydrożel. Można zadbać o wszystko za jednym razem, używając hydrożelu TerraCottem, który oprócz samego hydrożelu zawiera również ponad 20 składników (w tym organiczny materiał nośnikowy, nawozy mineralne i organiczne, polimery hydroabsorbujące oraz lawę wulkaniczną).
  • zabiegi agrotechniczne – w tym orka czy bronowanie,
  • początkowa uprawa roślinności, która jest w stanie przetrwać w złych warunkach, pozwalając na przygotowanie odpowiednich warunków dla roślin bardziej wymagających.