Jak sprawdzić pH gleby?

2021-03-16T13:55:42+01:00

Odczyn pH wskazuje na stosunek jonów wodorowych (H+) do jonów wodorotlenkowych (OH-) w glebie. Jego poziom ustalamy w oparciu o skalę punktową w zakresie od 1 do 14 punktów pH.