Rekultywacja gleby – co to takiego i jak można ją przeprowadzić?

2021-03-16T13:59:27+01:00

Rekultywacją gleby nazywamy działania, których celem jest przywrócenie wartości użytkowej zdewastowanej glebie.